CTILLSwebbannerSwoosh

Kreativno mišljenje

This Često se smatra da je kreativno mišljenje rijetka, ali urođena sposobost koju posjeduju samo neki pojedinci. U suprotnosti je s tom idejom niz članaka i knjiga, utemeljinih na istraživanjima i dobro potkrijepljenih, koji podupiru ideju da je kreativno mišljenje „vještina“ (ili skup vještina) koje se mogu i naučiti i kojima se može poučiti.

Partneri u ovom projektu smatraju da slijedeći principe strukturirane metodologije većina ljudi (ako ne i svi) mogu postati kreativniji u svojoj sposobnosti rješavanja problema*.

Brojni eminentni teoretičari objavili su radove iz područja kreativnoga mišljenja, a možda je najcjenjeniji od njih Edward De Bono. Autor iznimno utjecajne knjige „Lateralno mišljenje: udžbenik kreativnosti“ iz 1970. godine, De Bono je objavio više od 60 knjiga koje su u vezi s ovom temom. Projektni tim smatra naziv „lateralno mišljenje“ istoznačnim nazivu „kreativno mišljenje“.

Osim kod drugih teoretičara ovoga područja, kao što su Michael Mikalko, Tony Buzan i ostali, kreativno mišljenje udomaćilo se i u mnogim organizacijama diljem svijeta ili kao dio etosa razvoja i inovacije ili je uvedeno putem osposobljavanja i savjetovanja zaposlenika.

Naravno, internet nudi pristup bezbrojnim člancima i materijalima, što je izvrsno za buduće kreativne mislioce!

Slijedeći četiri koraka procesa: definiranje kreativnoga problema, stvaranje ideja, odabir ideja i naposljetku implementacije ideja, kreativno mišljenje može biti snažan agent pozitivne promjene koja je po svojoj definiciji najčešće inovativna.

Cilj je projekta Kreativno mišljenje u pismenosti i jezičnim djelatnostima razviti slične pristupe u tim dvama specifičnim obrazovnim kontekstima, omogućujući učiteljima ne samo korist od poduke u kreativnom mišljenju nego i mogućnost da ga sami poučavaju.

Vjerujemo da će to omogućiti široku diseminaciju principa i metodologije radi promicanja „kreativnih okvira uma“ kod učitelja i učenika.

Bitan nam je cilj unaprjeđenje iskustva učenja pomoću formalnih pristupa kreativnome mišljenju.

* U jeziku kreativnoga mišljenja problem je situacija koju želite mijenjati generiranjem novih ili alternativnih ideja; u tome kontekstu problem nema negativne konotacije.

Hrvatski

English

Deutsch

Italiano

Project number:
2014-1-UK01-KA204-000081
 

euflagcofundedvectposcmykrightConvertedeps
item1
paperplane